techunbox logo v2

Audyt informatyczny – jakie daje korzyści dla firmy?

Czym jest audyt IT

W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, zasoby IT odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu niemal każdej firmy. Audyt systemów informatycznych ma na celu nie tylko ocenić aktualny stan infrastruktury IT, ale także identyfikację potencjalnych zagrożeń i obszarów do optymalizacji. W niniejszym artykule przybliżymy, czym dokładnie jest audyt informatyczny, dlaczego jest tak ważny i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie. Jeśli zastanawiasz się nad kondycją środowiska It swojej firmy lub chcesz zrozumieć, w jaki sposób audyt może przyczynić się do jej rozwoju, ten tekst jest dla Ciebie.

Czym jest audyt IT?

Audyt informatyczny firmy to zorganizowany i systematyczny proces oceny systemów informatycznych oraz procedur i praktyk związanych z technologią informacyjną w danej organizacji. Celem audytu jest zapewnienie, że zasoby IT są odpowiednio zarządzane, chronione i wykorzystywane w sposób efektywny. Audyt IT pozwala poznać miedzy innymi:

 • Aktualny stan systemu i aplikacji IT oraz ich słabe punkty.
 • Jak modernizować infrastrukturę IT.
 • Poziom bezpieczeństwa systemu IT i aplikacji.
 • Licencjonowanie używanych narzędzi IT.
 • Jakie urządzenia funkcjonują w systemie.
 • Aktualizacje i podatności systemu IT.

Korzyści z przeprowadzenia audytu informatycznego

Audyt informatyczny niesie ze sobą wiele korzyści dla Twojej firmy. Dzięki niemu lepiej poznasz środowisko IT. Poniżej przedstawiamy główne korzyści z przeprowadzenia audytu IT:

 1. Poprawa Bezpieczeństwa – audyt pozwala zidentyfikować słabe punkty w zabezpieczeniach systemów IT, dzięki czemu można wzmocnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
 2. Zarządzanie Ryzykiem umożliwia identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń dla infrastruktury IT oraz rekomendowanie środków zaradczych.
 3. Zgodność z regulacjami i przepisami. Czy infrastruktura i procesy It są zgodne ze standardami oraz regulacjami branżowymi? To kluczowe w wielu sektorach, gdzie niewłaściwe zarządzanie danymi może prowadzić do poważnych kar finansowych.
 4. Optymalizacja Kosztów – zidentyfikowanie zbędnych zasobów, niewykorzystanego oprogramowania czy nieskutecznych procesów może prowadzić do znaczących oszczędności dla firmy. Być może warto outsourcować część usług it?
 5. Poprawa Wydajności – wskazanie obszarów, w których systemy IT mogą działać bardziej efektywnie, co przekłada się na lepszą produktywność.
 6. Zwiększenie zaufania wśród klientów i kontrahentów dzięki audytom systemów it.
 7. Planowanie i Strategia IT – audyt może dostarczyć cennych informacji, które będą pomocne w planowaniu inwestycji IT oraz kształtowaniu długoterminowej strategii technologicznej.

Zewnętrzny audyt dostarcza niezależnej, obiektywnej perspektywy na funkcjonowanie systemów IT, co może być trudne do osiągnięcia przy ocenie wewnętrznej. W skrócie, audyt informatyczny dostarcza firmie dogłębnej analizy jej systemów IT, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji, zwiększanie efektywności, minimalizowanie ryzyka oraz poprawę ogólnego funkcjonowania w obszarze technologii informacyjnych.

Jak przebiega audyt IT?

W jaki sposób odbywa się audyt? Jest to proces, w ramach którego ocenia się systemy zabezpieczeń oraz sprawdzane są wrażliwe na różne zagrożenia, takie jak nieprzewidziane sytuacje czy ataki z sieci. Badania te opierają się na międzynarodowych normach i przeprowadzane są zarówno manualnie, jak i przy użyciu automatycznych narzędzi. W każdej sytuacji odpowiedzialny za to jest odpowiednio przygotowany, posiadający odpowiednie umiejętności i doświadczenie specjalista. Po zakończeniu oceny bezpieczeństwa IT sporządzamy dokument, który prezentuje nasze obserwacje, rekomendacje oraz sugestie dotyczące rozwiązania wykrytych problemów

Profesjonalny audyt informatyczny

Szukasz profesjonalnej firmy IT, która oferuje usługi audytorskie? Firma informatyczna Lizard z Warszawy specjalizuje się w wykonywaniu audytów systemów informatycznych. Sprawdzane jest nie tylko bezpieczeństwo systemów, ale też całe środowisko IT. Po audycie możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających przed awariami czy atakami. Naprawienie wykrytych problemów znacząco wpłynie na działanie nie tylko działu It, ale całej firmy. Audyty informatyczne w Lizard wykonują specjaliści z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami.

Przed wszelkimi działaniami takimi jak wdrożenia czy migracje, Lizard dokładnie analizuje środowisko IT, m.in. poprzez:

 1. Badanie sieci LAN, WAN.
 2. Zorientowanie się w zabezpieczeniach i dostępie do sieci.
 3. Poznanie serwerów lokalnych i chmurowych (AZURE, AWS, GCP).
 4. Analizę struktury katalogów i plików.
 5. Sprawdzenie oprogramowania antywirusowego.
 6. Przegląd systemów backupu.
 7. Ocena licencjonowania produktów.
 8. Rozpoznanie używanych systemów biznesowych.
 9. Analizę poczty i stacji roboczych.
 10. Wstępne określenie potrzeb użytkowników.
 11. Znajomość aplikacji klienta.
 12. Badanie systemów chmurowych, np. Microsoft 365.

Regularne audyty bezpieczeństwa pomagają unikać problemów, takich jak wycieki danych. Błędy konfiguracyjne, awarie i inne czynniki mogą zakłócać działanie systemów. Audyt polega na badaniu zabezpieczeń i ich podatności, używając globalnych standardów, zarówno manualnie, jak i automatycznie. Po audycie tworzony jest raport z analizami, wnioskami i propozycjami rozwiązań. Audyt umożliwia ocenę bezpieczeństwa danych i ich ochrony, identyfikację naruszeń oraz rekomendacje dotyczące poprawek. Lizard zapewnia skuteczność i profesjonalizm w zakresie audytu bezpieczeństwa.

Artykuł partnera.

udostępnij
autor
komentarze
może Ci się spodobać