techunbox logo v2

Czym jest numer BDO i na jakich dokumentach musi się znajdować?

numerbdo

BDO – czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami stanowi ważny element polityki środowiskowej. Umożliwia zwiększenie kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami przedsiębiorstw, co pozwoli na eliminację występujących nieprawidłowości. Skrótem BDO określamy rejestr danych o odpadach prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego przez marszałków województw. Czym jest numer BDO, jak go uzyskać, a także, na jakich dokumentach należy go umieszczać? O tym opowiadamy w dalszej części artykułu.

Ustawodawca narzucił obowiązek rejestracji w bazie danych BDO określone grupy przedsiębiorców, a nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, w zależności od obszaru oraz zakresu prowadzonej działalności. Konieczne jest także umieszczenie przydzielonego numeru BDO na fakturze i innych dokumentach związanych z prowadzeniem firmy.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, czyli:

 • wytwarzające odpady i prowadzące ich ewidencję,
 • wprowadzające do obrotu krajowego produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny, czy też elektroniczny,
 • produkujące lub importujące opakowania lub nabywające je podczas transakcji kupna od firm z UE.

Po złożeniu kompletnego wniosku marszałkowie województw mają 30 dni na wpisanie podmiotów do rejestru BDO. W przypadku, gdy dopiero planuje się otwarcie działalności, wpis do rejestru BDO należy uzyskać przed jej rozpoczęciem. Jeżeli przedsiębiorca nie został ustawowo z tego zwolniony, przy składaniu wniosku oraz niezbędnych dokumentów musi również uiścić opłatę rejestrową wynoszącą obecnie:

 • 100 zł dla mikro przedsiębiorców,
 • 300 zł dla pozostałych.

Opłatę za prowadzenie rejestru w tej samej wysokości, co wpiso1wa, należy odnawiać każdego roku do końca lutego. Art. 57 ustawy o odpadach podaje podmioty podlegające opłacie rejestrowej, do których należą te, które:

 • wprowadzają sprzęt lub są autoryzowanymi przedstawicielami,
 • wprowadzają baterie lub akumulatory,
 • wprowadzają pojazdy,
 • produkują, importują i nabywają opakowania z krajów wewnątrzwspólnotowych,
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach,
 • wprowadzają na rynek krajowy opony,
 • wprowadzają na rynek krajowy oleje smarowe.

Urząd poinformuje przedsiębiorcę drogą elektroniczną o dokonaniu wpisu do rejestru BDO. Zostanie wówczas również nadany indywidualny, unikatowy numer rejestrowy BDO. Numer stanowi 9 cyfr arabskich, nadawanych kolejno. Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, podmioty podlegające opłacie rejestrowej obligatoryjnie muszą umieszczać numer BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Mogą to być w szczególności:

 • faktury VAT,
 • paragony fiskalne,
 • umowy kupna-sprzedaży,
 • sprawozdania,
 • karty przekazania i ewidencji odpadów.

Obowiązek ten nie dotyczy dokumentów, których struktura jest określona ustawowo, a nie zostało w niej przeznaczone miejsce na wpisanie podanego numeru rejestrowego BDO. Umieszczanie numeru jest o tyle istotne, że jego brak na powyższych dokumentach może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jak zamieścić BDO na fakturze? Tu dowiesz się więcej na temat BDO-  pomoc.wfirma.pl

udostępnij
autor
komentarze
może Ci się spodobać