techunbox logo v2

Jakie są rodzaje testów oprogramowania?

okulary ekran komputera

Wstępne zakończenie produkcji oprogramowania oznacza dwie rzeczy. Koniec ciężkiej pracy przy pisaniu oryginalnego kodu oraz początek często jeszcze cięższej pracy przy jego testowaniu, oraz poprawianiu. Aby proces ten przeprowadzić poprawnie i jak najlepiej go zoptymalizować, specjaliści korzystają z różnych metod testowania oprogramowania, a w poniższym tekście dokładnie je opiszemy.

Jakie są rodzaje testów oprogramowania?

Testowanie oprogramowania to proces, który ma na celu wychwycenie największej ilości błędów i mankamentów w nowym produkcie. Jeśli planujesz wprowadzić na rynek nowy produkt cyfrowy, testowanie oprogramowania możesz zlecić firmie ITtouch, która wykorzystuje do tego metody manualne oraz automatyczne. Ponadto firma ta zajmuje się również projektowaniem i wdrażaniem systemów IT w przedsiębiorstwach.

Podział metod testów odnosi się do różnicy w samym procesie testowania oraz jego dokładności i szybkości. Testy manualne opierają się na użytkowaniu oprogramowania przez testera — człowieka, który ręcznie wychwytuje błędy. Rodzaje testów automatycznych opierają się natomiast na działaniu maszyny lub odpowiednio przygotowanego skryptu, który wychwytuje błędy w kodzie. Te dwa rodzaje testów IT można podzielić i wyjaśnić jeszcze szerzej, ale to właśnie przydzielenie zadań człowiekowi oraz maszynie jest głównym punktem, dzielącym te działania.

Rodzaje manualnych testów oprogramowania

Mówiąc o typach testów przeprowadzanych przez człowieka, można je podzielić na poszczególne rodzaje. Jako rodzaje testów manualnych oprogramowania można wyróżnić:

  • Testy funkcjonalne;
  • Testy niefunkcjonalne.

Testy funkcjonalne, a inaczej „testy czarnej skrzynki”, to rodzaj testów jakości oprogramowania oraz ich tego, jak dobrze działają przewidziana dla użytkownika funkcje systemu. Działania tego typu polegają więc na obserwacji przez testera tego, co robi oprogramowanie i jak te działania odpowiadają pierwotnym założeniom projektowym. Testy funkcjonalne mają również na celu przewidzieć potencjalne oczekiwania odbiorców i wyciąganie wniosków na ich podstawie.

Testy niefunkcjonalne to rodzaj testów IT, który skupia się, na sprawdzaniu i opisowi przez testera działań, które możliwe są do przedstawienia za pomocą jasnych danych i wykresów. Będą to więc informacje o czasie ładowania, tworzenia rekordów lub ilości błędów.

Rodzaje automatycznych testów oprogramowania

Automatyczne rodzaje testów oprogramowania opierają się natomiast w większej mierze na pracy komputera. Jako rodzaje testów automatycznych można określić:

  • Testy jednostkowe;
  • Testy integracyjne;
  • Testy funkcjonalne.

Testy jednostkowe to rodzaj testów automatycznych, który skupia się wyłącznie na jednej funkcjonalności oprogramowania. Test odbywa się w odizolowanym środowisku, dzięki czemu jego wyniki nie powinny być zakłócone przypadkowymi zmiennymi.

Testy integracyjne do pewnego stopnia można uznać za przeciwieństwo testów jednostkowych. Ich celem jest bowiem sprawdzenie jak poszczególne elementy oprogramowania w jednym środowisku.

Testy funkcjonalne automatyczne w pewnym stopniu przypominają podobny rodzaj testów manualnych, ponieważ ich celem jest symulacja zachowania odbiorcy końcowego. Test ten opiera się na scenariuszu użytkowania oprogramowania, według którego postępuje maszyna.

Jak więc widać, chcąc wymienić rodzaje testów oprogramowania, przede wszystkim należy rozróżnić je na manualne i automatyczne. Korzystają one na nieco innych zasadach, ale stosowane jednocześnie, są w stanie wychwycić najważniejsze mankamenty nowego oprogramowania, przez co pozwalają na udoskonalenie produktu końcowego.

udostępnij
autor
komentarze
może Ci się spodobać